Pignataro

Primitivo di Manduria

8.82 ratings
-no pro ratings
Manduria, Puglia, Italy
Primitivo
Top Notes For
Shigeru Yoshioka

Shigeru had this 6 years ago

Shigeru had this 6 years ago

Mar 29th, 2018
Laurent Christ

Laurent had this 7 years ago

Laurent had this 7 years ago

Feb 3rd, 2017